Δημοσιεύθηκε 5 days ago

Ηλεκτρολόγος Συντηρητής (Ασπρόπυργος Αττικής)

ΤοποθεσίαΑσπρόπυργος, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-09-29

ΚλάδοςManufacturing and Production
Ηλεκτρολόγος Συντηρητής (Ασπρόπυργος Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη εταιρεία στον χώρο της παραγωγής χαρτιού, αναζητά ένα (1) άτομο  για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Ηλεκτρολόγος Συντηρητής 
(Ασπρόπυργος Αττικής)
Περιγραφή Θέσης
•     Εντοπισμός, πρόληψη και επιδιόρθωση βλαβών  
•     Επίβλεψη του συνόλου των συστημάτων 
•    Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων 
 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο Ηλεκτρολογίας (ΤΕΙ ή άλλη τεχνική σχολή)
•    Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
•    Καλή γνώση αγγλικών
•    Καλή γνώση Η/Υ
•    Πού καλή γνώση ηλεκτρονικού σχεδίου (ανάγνωση-δημιουργία)
•    Δυνατότητα εργασίας σε τρείς βάρδιες
 
Παροχές Εταιρείας
•     Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•     Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Πρόσφατες αναζητήσεις