Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Προϊστάμενος Παραγωγής - Γαστούνη

ΤοποθεσίαΝομός Ηλείας, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-16

ΚλάδοςManufacturing and Production
Προϊστάμενος Παραγωγής - Γαστούνη


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο του τροφίμου αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση τηn παρακάτω θέση: 
Προϊστάμενος Παραγωγής - Γαστούνη
Περιγραφή Θέσης
•    Υπεύθυνος για το σχεδιασμό-βελτιστοποίηση, προγραμματισμό κι έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας και της τήρησης των προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων αξιοποιώντας στο μέγιστο το ανθρώπινο και παραγωγικό δυναμικό
•    Υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας από τους εργαζομένους. Καταγραφή και αναφορά ανασφαλών συνθηκών με παράλληλη υποβολή προτάσεων βελτίωσης των συνθηκών Υγιεινής και Ασφαλείας 
•    Υπεύθυνος για την τήρηση των διαδικασιών Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων στα τμήματα αρμοδιότητας
•    Διαχείριση, καθοδήγηση και παρακίνηση της ομάδας με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους καθημερινά αλλά και μέσω της ετήσιας διαδικασίας αξιολόγηση της απόδοσης 
•    Επεξεργασία δεδομένων καθυστερήσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης και δημιουργία αναφορών για την προτεραιοποίηση αποκατάστασης βλαβών 
•    Επεξεργασία δεδομένων για τη μέτρηση των KPI’s των επιμέρους τμημάτων παραγωγής
•    Οργάνωση, προγραμματισμός και υλοποίηση των παρεμβάσεων που αποφασίζονται στις γραμμές παραγωγής με βάση το πρόγραμμα και τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται από τον Διευθυντή Παραγωγής
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ (Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης) 
•    Προϋπηρεσία άνω των 5 ετών σε βιομηχανικό περιβάλλον ιδανικά στην παραγωγή τροφίμων, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη σε θέση ευθύνης.
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Παροχές Εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις