Δημοσιεύθηκε 4 days ago

Λογιστής/στρια (Έδρα: Κιλκίς)

ΤοποθεσίαΚιλκίς, Κιλκίς, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-09-30

ΚλάδοςFinance and Accounting
Λογιστής/στρια (Έδρα: Κιλκίς)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Λογιστής/στρια 
(Έδρα Νέα Σάντα Κιλκίς)

Περιγραφή Θέσης
•    Προετοιμασία μηνιαίων αναφορών και πληροφοριακών στοιχειών προς την Διοίκηση 
•    Έλεγχος και συμφωνίες οικονομικών καταστάσεων και έκδοση listing / Intrastat 
•    Έλεγχος και έκδοση περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών δηλώσεων 
•    Χαρακτηρισμός και έλεγχος παραστατικών καθώς και διασφάλιση ορθής τήρησης των λογιστικών εγγραφών 
•    Τήρηση ορθών λογιστικών μεθόδων, πολιτικών και αρχών 
•    Υποστήριξη και καθοδήγηση προσωπικού υπό την ευθύνη του 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πέντε (5) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης 
•    Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•    Άδεια Λογιστή Α’ τάξης 
•    Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS)
•    Αρίστη γνώση των εφαρμογών MS Office και ERP συστημάτων (ιδανικά Atlantis)
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
•    Αναλυτική και δημιουργική σκέψη 
•    Ικανότητα επίβλεψης και καθοδήγησης

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.