Δημοσιεύθηκε 3 weeks ago

Τεχνικός Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-05

ΚλάδοςEngineering and Technical
Τεχνικός Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, που δραστηριοποιείται στον χώρο των συστημάτων ασφαλείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Τεχνικός Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας
Περιγραφή Θέσης

 
•   Ο κάτοχος της θέσης θα επισκέπτεται τον χώρο του πελάτη (ιδιωτών ή επιχειρήσεων) με σκοπό την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και την συντήρηση ή              επισκευή αυτών     
 
•   Σύνταξη αναφορών τεχνικής εγκατάστασης/επίλυσης τεχνικού ζητήματος
 
•   Εκτέλεση ρυθμίσεων και δοκιμών που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων
 
•   Παρουσίαση λειτουργίας τους στους πελάτες
Προφίλ Υποψηφίου

•    Εμπειρία στην εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
•    Γνώση προγραμματισμού συστημάτων ασφαλείας (των πιο εμπορικών μονάδων) 
•    Προϋπηρεσία στον κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας    
•    Γνώση αγγλικής γλώσσας
•    Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας 
•    Δυνατότητα ταξιδιών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
•    Πιστοποιημένη ενεργή άδεια Security (θα συνεκτιμηθεί)
•    Άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας (θα συνεκτιμηθεί)
Παροχές Εταιρείας

•    Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
•    Ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη
•    Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•    Διαρκής και εξειδικευμένη εκπαίδευση
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.