Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Διευθυντής Παραγωγής (Κλάδος Τροφίμων)

ΤοποθεσίαΙωάννινα, Ιωαννίνων, Greece

Επίπεδο θέσηςDirector

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-07-31

ΚλάδοςManufacturing and Production
Διευθυντής Παραγωγής (Κλάδος Τροφίμων)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, του Ομίλου ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕΒΕ, κορυφαίας βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας στον κλάδο του κρέατος αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για την παρακάτω θέση εργασίας με έδρα την ΒΙΠΕ Ιωαννίνων:
          
Περιγραφή Θέσης
•Σχεδιασμός διαδικασιών και οργάνωση της παραγωγής με στόχο τη βελτίωση των αποδόσεων, τη μείωση του κόστους, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και βιοασφάλειας και ασφάλειας του προσωπικού.
•Συμμετοχή στην κατάρτιση του κωδικολογίου, τη σύνταξη των προδιαγραφών προϊόντων, την επιλογή των συσκευασιών, το σχεδιασμό της σήμανσης 
•Προγραμματισμός παραγωγής σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τον Εμπορικό Διευθυντή Κρέατος. 
•Συμμετοχή στις διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προμηθευτών. Προγραμματισμός παραγγελιών αγορών και παραδόσεων 
•Οργάνωση και παρακολούθηση της αποθήκης της μονάδας παραγωγή;
•Επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση εργαζομένων μονάδας. 
•Τήρηση του συστήματος HACCP και του συστήματος ιχνηλασιμότητας
•Συμμετοχή σε περιοδικές συναντήσεις με τη διοίκηση και διευθυντές άλλων τμημάτων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη λήψη αποφάσεων για θέματα παραγωγής, λειτουργίας, διαδικασιών, προσωπικού 
•Έλεγχος τήρησης απαιτήσεων βάσει  ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
•Σύνταξη περιοδικών αναφορών για τα παραγωγικά αποτελέσματα της μονάδας

Προφίλ Υποψηφίου

•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Tεχνολόγου Τροφίμου/ Ζωικής παραγωγής
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον (3) τριών ετών  σε αντίστοιχη θέση ευθύνης σε  μονάδα παραγωγής τροφίμων (κατά προτίμηση, νωπών προϊόντων)
•Αποδεδειγμένη εμπειρία παραγωγής προϊόντων για  αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ 
•Γνώση  επεξεργασίας κρέατος θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
•Γνώση των προτύπων ποιότητας και των κανονισμών υγείας και ασφάλειας
•Γνώση των αρχών αξιολόγησης απόδοσης και προϋπολογισμού
•Εμπειρία στην αναφορά βασικών μετρικών παραγωγής (KPI’s)
•Ηγετικές δεξιότητες
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας κι οργάνωσης
•Προσοχή στη λεπτομέρεια με προσανατολισμό την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων

Παροχές Εταιρίας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
•Προοπτικές εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση,για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.