Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Junior Buyer

ΤοποθεσίαAthens, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-19

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Junior Buyer


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής ελληνικής εταιρείας στον χώρο των ιατρικών και φαρμακευτικών ειδών, αναζητά (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Junior Buyer
Περιγραφή Θέσης
•    Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
•    Διαπραγμάτευση τιμών των προϊόντων, πρώτων υλών και υπηρεσιών
•    Διασφάλιση έγκαιρης παράδοσης των προϊόντων
•    Παρακολούθηση των αποθεμάτων και προγραμματισμός των αγορών εντός του προϋπολογισμού
•    Συμμετοχή στην διαπραγμάτευση όρων συμβάσεων με σκοπό την επίτευξη συμφωνιών για την εταιρεία
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος  ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης 
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός 2-3 έτη σε αντίστοιχο ρόλο
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
•    Διαπραγματευτικές ικανότητες
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια
•    Επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.