Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Προσωπικοί Συνεργάτες High Value Πελατών (Σταθερό Ωράριο)

ΤοποθεσίαΓκάζι, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-09-26

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Προσωπικοί Συνεργάτες High Value Πελατών (Σταθερό Ωράριο)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Προσωπικοί Συνεργάτες High Value Πελατών (Σταθερό Ωράριο) 
Περιγραφή Θέσης
Οι κάτοχοι των θέσεων θα εργάζονται (8) ώρες ημερησίως με σταθερό πρωινό ωράριο και θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση High Value πελατών και τη διαχείριση των αιτημάτων τους μέσω chat & email. 
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/AEI
•    Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με ασφαλιστική κάλυψη
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•    Συνεχής εκπαίδευση
•    Εύκολη πρόσβαση με ΜΜΜ
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.