Δημοσιεύθηκε 1 month ago

ERP Administrator (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-18

ΚλάδοςIT and Telecommunications
ERP Administrator (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

ERP Administrator
(Έδρα Θεσσαλονίκη)


Περιγραφή Θέσης
•    Λειτουργία ERP καθώς και CRF, SFA και BI συστημάτων
•    Υλοποίηση παραμετροποιήσεων και βελτιώσεων τους 
•    Διαχείριση βάσης δεδομένων (SQL), ανάπτυξη νέων modules σε συνεργασία με συμβούλους εφαρμογών
•    Υποστήριξη χρηστών γραφείου σε θέματα ERP & ΒΙ και των mobile χρηστών σε θέματα SFA και CRM

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ πληροφορικής ή θετικής κατεύθυνσης 
•    Τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•    Εμπειρία σε υποστήριξη/ παραμετροποίηση και ανάπτυξη/ βελτίωση εταιρικών συστημάτων ERP(ιδανικά Entersoft), CRM, SFA, BI
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•    Οργάνωση, συνέπεια και υπευθυνότητα
•    Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.