Δημοσιεύθηκε 1 month ago

ERP Administrator (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-04-27

ΚλάδοςIT and Telecommunications
ERP Administrator (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
ERP Administrator
(Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Λειτουργία ERP καθώς και CRF, SFA και BI συστημάτων
•    Υλοποίηση παραμετροποιήσεων και βελτιώσεων τους 
•    Διαχείριση βάσης δεδομένων (SQL), ανάπτυξη νέων modules σε συνεργασία με συμβούλους εφαρμογών
•    Υποστήριξη χρηστών γραφείου σε θέματα ERP & ΒΙ και των mobile χρηστών σε θέματα SFA και CRM
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής (ή θετικής κατεύθυνσης)
•    Άριστη γνώση Αγγλικών
•    Ιδανικά προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο περιβάλλον πληροφορικής σε ανάλογη θέση, με εμπειρία σε υποστήριξη ή παραμετροποίηση και ανάπτυξη/βελτίωση εταιρικών συστημάτων ERP.
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•    Οργανωτικές ικανότητες επίβλεψης, ολοκλήρωσης εργασιών Μηχανογράφησης 
•    Αποτελεσματική επικοινωνία για θέματα Μηχανογράφησης, άριστη εξυπηρέτηση χρηστών.
•    Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
•    Ικανότητα εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών
•    Καλή επικοινωνία και συνεργασία, μεθοδικότητα, οργάνωση, ομαδικότητα, αποτελεσματικότητα, επίλυση προβλημάτων
Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε:
•    ERP (ιδανικά Entersoft) σε περιβάλλον παραμετροποίησης, διαχείρισης βάσης δεδομένων (SQL) και SFA 
•    Υποστήριξης χρηστών γραφείου σε θέματα ERP  και των mobile χρηστών  
•    Εφαρμογές γραφείου (MS-Office)
Παροχές Εταιρείας
•    Απασχόληση σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον.
•    Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης και εκπαίδευση
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών/παροχών
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις

  • ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, Αττικής, Greece
  • Staff
  • ΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece
  • Manager