Δημοσιεύθηκε 6 days ago

Sales Consultant

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-13

ΚλάδοςSales and Retail
Sales Consultant


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας στο τομέα παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Sales Consultant
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου και ανάπτυξή του, μέσω διαχείρισης των leads 
•    Διερεύνηση αναγκών των πελατών και παρακολούθηση του κύκλου πωλήσεων 
•    Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό tailor-made λύσεων των αναγκών των πελατών σε συνεργασία με τα τμήματα Operations 
•    Συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες/RFP’s
•    Διαχείριση των συμβάσεων των πελατών, νέων και υφισταμένων
•    Συνεχής επικοινωνία με το τμήμα R&D για καινοτόμες ιδέες
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ (Μηχανικού ή Οικονομικού τομέα)
•    Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε θέση πωλήσεων Β2Β, ιδανικά σε υπηρεσίες
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα και πελατοκεντρική αντίληψη 
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.