Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Sales Representative (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-12

ΚλάδοςSales and Retail
Sales Representative (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον οδοντιατρικό εμπορικό χώρο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
 Sales Representative 
(Έδρα Θεσσαλονίκη)


Περιγραφή Θέσης
•    Επικοινωνία με το υφιστάμενο πελατολόγιο και ανάπτυξή του με τοποθέτηση των εταιρικών προϊόντων
•    Συμμετέχει ενεργά σε όλο τον κύκλο πωλήσεων, από την υποστήριξη των πελατών σε τεχνικής φύσεως ζητήματα μέχρι το after sales
•    Ενεργή συμμετοχή στη χάραξη της στρατηγικής πωλήσεων της εταιρείας, μέσω προτάσεων για αύξηση του κύκλου εργασιών καθώς και του brand awareness
•    Συνεχής παρακολούθηση των τελευταίων τάσεων της αγοράς και παρακολούθηση του ανταγωνισμού

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•    Προϋπηρεσία δύο (2) ετών σε θέση πωλήσεων B2B 
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ και δυνατότητα εργασίας σε CRM & ERP
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
•    Δυναμική προσωπικότητα
•    Δυνατότητα ταξιδιών
•    Πελατοκεντρική αντίληψη
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Εργασία σε ένα δυναμικό περιβάλλον 
•    Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης και συνεχής εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις