Δημοσιεύθηκε 4 weeks ago

Captain (Ρέθυμνο)

ΤοποθεσίαΡέθυμνο, Ρεθύμνης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-30

ΚλάδοςLeisure and Tourism
Captain (Ρέθυμνο)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης 5* Ξενοδοχειακής μονάδας στο Ρέθυμνο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Captain (Ρέθυμνο)
Περιγραφή Θέσης


•    Σχεδιασμός, προγραμματισμός, οργάνωση και σωστός καταμερισμός των εργασιών του τομέα ευθύνης του 
•    Εκπαίδευση, οργάνωση και συντονισμός της ομάδας
•    Διασφάλιση υγιεινής και άψογης εμφάνισης των εργαζομένων του τομέα του
•    Εφαρμογή συστηματικών τρόπων εργασίας για τις δουλειές ρουτίνας που έχουν καθοριστεί από τον προϊστάμενο του 
•    Έλεγχος της προσεκτικής διαχείρισης των λογαριασμών των πελατών από τους υφιστάμενους του
•    Διασφάλιση σωστής συντήρησης, χρήσης και αποθήκευσης του υλικού εξοπλισμού 
•    Διασφάλιση εφαρμογής των οδηγιών του συστήματος υγιεινής και διασφάλισης ποιότητας τροφίμων ISO/HACCP

Προφίλ Υποψηφίου

•    Απόφοιτος Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων  
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση ή τριών (3) ετών ως σερβιτόρος
•    Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
•    Εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό ομάδων
•    Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας
•    Υπευθυνότητα - Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•    Επαγγελματική Συμπεριφορά και άρτια Εμφάνιση
•    Οργανωτικές ικανότητες  - Ευσυνειδησία
•    Βασικές Γνώσεις Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων HACCP/ISO.

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 
 

Πρόσφατες αναζητήσεις