Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Πωλητής/τρια Καταστήματος Υποδημάτων

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-11-01

ΚλάδοςSales and Retail
Πωλητής/τρια Καταστήματος Υποδημάτων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των υποδημάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Πωλητής/τρια Καταστήματος Υποδημάτων
Περιγραφή Θέσης
•    Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών εντός καταστήματος
•    Διερεύνηση των αναγκών των πελατών και συμβουλευτική γύρω από τα προϊόντα της εταιρείας
•    Συμμετοχή στο σύνολο των διαδικασιών που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πωλήσεις retail
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση Η/Υ 
•    Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών διαπροσωπικών σχέσεων
•    Ενδιαφέρον για τη μόδα και διαρκής ενημέρωση
•    Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Σταθερό περιβάλλον εργασίας
•    Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας & συνεχής εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.