Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Διοικητική/Λογιστική Υποστήριξη

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-19

ΚλάδοςFinance and Accounting
Διοικητική/Λογιστική Υποστήριξη


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της από τον ιατρικό κλάδο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:  
Διοικητική/Λογιστική Υποστήριξη
Περιγραφή Θέσης

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα υποστηρίζει τις λογιστικές και οικονιμικές εργασίες της κλινικής, σε συνεργασία με  εξωτερικό συνεργάτη, και θα διαχειρίζεται τρέχοντα ζητήματα οικονομικής φύσης.
Προφίλ υποψηφίου

•    Πτυχίο Σχολής Οικονομικής Κατεύθυνσης, Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
•    Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχο αντικείμενο
•    Βασικές γνώσεις λογιστικής και συστημάτων CRM/ERP
•    Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Δυναμικός χαρακτήρας, με ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και άνεση στην επικοινωνία
•    Αριθμητικές ικανότητες και προσοχή στην λεπτομέρεια
•    Οργανωτικές και διαπραγματευτικές δεξιότητες 
Παροχές Εταιρείας

•   Ανταγωνιστικός μισθός
•   Πλήρης εκπαίδευση και καθοδήγηση
•   Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.