Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Bοηθός Λογιστή (Οινόφυτα Βοιωτίας) (Σύμβαση Αορίστου Χρόνου)

ΤοποθεσίαΟινόφυτα Βοιωτίας, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-01

ΚλάδοςFinance and Accounting
Bοηθός Λογιστή (Οινόφυτα Βοιωτίας) (Σύμβαση Αορίστου Χρόνου)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στον χώρο της υπόδησης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Bοηθός Λογιστή (Οινόφυτα Βοιωτίας)
(Σύμβαση Αορίστου Χρόνου) 

Περιγραφή Θέσης
•    Τιμολόγηση και κοστολόγηση εισαγωγών και εξαγωγών 
•    Καταχωρίσεις λογιστικών εγγράφων για βιβλία Γ’ κατηγορίας 
•    Καταχωρίσεις χρηματοοικονομικών παραστατικών(εισπράξεις, πληρωμές, καταθέσεις)  
•    Διαχείριση των συμβάσεων των εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ και διεκπεραίωση της μισθοδοσίας 
•    Έλεγχος συμφωνιών εμπορικής-λογιστικής διαχείρισης 
•    Δημιουργία reports για τα αποτελέσματα του μήνα
•    Συμμετοχή και συνεισφορά στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η  ΤΕΙ / ΑΕΙ  Οικονομικής κατεύθυνσης
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση
•    Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Β’ τάξης θα εκτιμηθεί
•    Επιθυμητή η γνώση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office
•    Απαραίτητη γνώση ERP συστήματος 
•    Ομαδικότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•    Συνέπεια, επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.