Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Ψυκτικός (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-10

ΚλάδοςEngineering and Technical
Ψυκτικός (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ψυκτικός (Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

•    Παρακολούθηση και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού παραγωγής και διανομής ψυκτικής ισχύος
•    Χειρισμός βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής και διανομής ψυκτικής ισχύος με εργαζόμενο μέσο την αμμωνία (NH3)
•    Προληπτική και επεμβατική συντήρηση του εξοπλισμού

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο Τεχνικής Σχολής/ Τεχνικού Λυκείου Ψυκτικού
•    Δύο (2) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε ψύξη αμμωνίας σε βιομηχανικό περιβάλλον
•    Γνώσεις βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής και διανομής ψυκτικής ισχύος με εργαζόμενο μέσο την αμμωνία (NH3)
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Ικανότητα εργασίας και απόδοσης υπό πίεση
•    Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικότητα
•    Δυνατότητα εργασίας σε τρεις βάρδιες 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.