Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Αναλυτής/τρια Τμήματος Διάλυσης (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-12-22

ΚλάδοςManufacturing and Production
Αναλυτής/τρια Τμήματος Διάλυσης (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Αναλυτής/τρια Τμήματος Διάλυσης
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

•    Χειρισμός μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα εκάστοτε πρότυπα και τις προδιαγραφές που ορίζουν οι διαδικασίες και οι κανόνες ασφάλειας
•    Παρακολούθηση της λειτουργίας των μηχανημάτων τόσο απομακρυσμένα (μέσω scada) όσο και κατά την διάρκεια επιτόπιων περιπολιών
•    Εκτέλεση απλών χημικών αναλύσεων (κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης)
•    Σύνταξη των προβλεπόμενων εκθέσεων/αναφορών σχετικά με την λειτουργία

Προφίλ Υποψηφίου
•    Τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε βιομηχανικό ή βιοτεχνικό περιβάλλον με απασχόληση σε βάρδιες
•    Πτυχίο ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ/ ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
•    Αρίστη γνώση Η/Υ 
•    Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
•    Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Έμφαση στη λεπτομέρεια και επαγγελματισμός 
•    Δυνατότητα εργασίας σε 3 βάρδιες 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Μεταφορά από και προς το εργοστάσιο
•    Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλιση ζωής
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.