Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών 

ΤοποθεσίαChalandri, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-30

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη, πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας υπολογιστών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 
Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών 

Περιγραφή Θέσης
•    Τηλεφωνική υποστήριξη πελατών 
•    Επικοινωνία με τους πελάτες για την άμεση εξυπηρέτηση τους
•    Ενημέρωση συστημάτων
•    Εξαγωγή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων 
•    Καταχώρηση βλαβών και επικοινωνία με συνεργάτες για την επίλυση αυτών  
•    Τιμολόγηση και καταχώρηση χρεώσεων/ πιστώσεων στο σύστημα 
•    Επικοινωνία με διαφορετικά τμήματα της εταιρίας 
•    Δημιουργία και διαχείριση βάσης νέων εγκαταστάσεων εξοπλισμού πελατών     
•    Παραγγελία ανταλλακτικών μέσω των εργαλείων CSP / CPPS 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση/ εξυπηρέτηση πελατών
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Συνέπεια, επαγγελματισμός και διάθεση για εργασίας

Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.