Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη/ Υποστήριξη Δημόσιων Διαγωνισμών

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-31

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη/ Υποστήριξη Δημόσιων Διαγωνισμών


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αρχιτεκτονικού γραφείου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη/ Υποστήριξη Δημόσιων Διαγωνισμών
Περιγραφή Θέσης:
•   Υποστήριξη όλων των γενικών καθηκόντων γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης της εταιρίας
•   Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και αρχειοθέτηση
•   Οργάνωση και συντονισμός διαγωνισμών και εκδηλώσεων ενδιαφέροντος δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
•   Κατάθεση των δικαιολογητικών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
•    Άψογη διαχείριση, με ευγένεια και επαγγελματισμό, των αιτημάτων και των ερωτήσεων των πελατών και τήρηση χρονοδιαγράμματος
•   Υποστήριξη της διαχείρισης συστημάτων ποιότητας (ISO)
•   Προμήθεια αναλωσίμων
Προφίλ υποψηφίου:
•   Απόφοιτος/η ΑΕΙ
•   Απαραίτητη η προϋπηρεσία δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση και ιδανικά σε συντονισμών διαγωνισμών
•   Πολύ καλή γνώση Η/Υ, πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office
•   Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορική και γραπτή επικοινωνία) 
•   Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
•   Αυξημένες οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, έφεση στην ανάληψη πρωτοβουλιών, διάθεση για εξέλιξη 
Παροχές Εταιρείας:

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εργασία σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον στο κέντρο της Αθήνας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις