Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Προϊστάμενος Μηχανικός Τμήματος Συντήρησης

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-11

ΚλάδοςEngineering and Technical
Προϊστάμενος Μηχανικός Τμήματος Συντήρησης


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας asset management υπηρεσιών, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση:
    
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Περιγραφή Θέσης
•    Υπεύθυνος για την εκπόνηση του ετήσιου προγράμματος συντήρησης (προληπτικής και διορθωτικής) των ακινήτων 
•    Υπεύθυνος για τον προγραμματισμό της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος συντήρησης και την υλοποίηση του
•    Υπεύθυνος για την εκπόνηση του προϋπολογισμού του προϋπολογισμού του κόστους του προγράμματος ετήσιας συντήρησης
•    Υπεύθυνος για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος ετήσιας συντήρησης
•    Συμμετοχή στην ανάπτυξη και υλοποίηση πλάνου για το εκάστοτε έργο
•    Παρέχει τις απαραίτητες προδιαγραφές (specs) των αιτημάτων προμήθειας (προϊόντα, υπηρεσίες, έργα) που υποβάλλονται στην Διεύθυνση Προμηθειών φροντίζοντας για την πληρότητα των συνοδευτικών πληροφοριών και την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων
•    Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αναδόχων 
•    Συμμετοχή στις συναντήσεις με τους μελετητές του εκάστοτε έργου 
•    Διοίκηση και καθοδήγηση συντηρητών Μονάδας και συνεργείων 
•    Διατήρηση των κτιριακών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε άριστη κατάσταση
•    Υποστήριξη όλων των εργασιών του Τμήματος Συντήρησης βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί από τη Διεύθυνση
•    Ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης με στόχο την παρακολούθηση του πλάνου συντηρήσεων των κτιρίων
•    Οργάνωση, εκπαίδευση και παρακολούθηση των εργαζομένων του Τμήματος 
•    Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών
Απαραίτητα Προσόντα
•    Κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου / Μηχανολόγου Μηχανικού πολυτεχνικής ή τεχνολογικής σχολής
•    3 - 5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο ή ρόλο μηχανολόγου μηχανικού
•    Εμπειρία χρήσης Ηλεκτρονικών υπολογιστών & συστημάτων ERP
•    Πολύ καλές Γνώσεις ΗΥ
•    Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία
•    Πολύ καλή γνώση αγγλικών)
Παροχές Εταιρείας
•    Ευχάριστο και συνεργατικό περιβάλλον εργασίας
•    Δυνατότητες εξέλιξης