Δημοσιεύθηκε 6 months ago

  Import - Export & Transport Administrator

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-14

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
  Import - Export & Transport Administrator


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής εταιρείας με εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για την θέση με έδρα την Αθήνα:
                                                                   
Περιγραφή Θέσης
•Τοποθέτηση παραγγελιών στους οίκους του εξωτερικού 
•Ανάθεση,παρακολούθηση και διαχείριση φορτώσεων εισαγωγών-εξαγωγών αλλά και φορτώσεων εντός του Ελλαδικού χώρου μέσω μεταφορικών εταιρειών
•Συνεργασία με προμηθευτές, μεταφορείς, διαμεσολαβητές, πράκτορες, εκτελωνιστές, ασφαλιστικές εταιρείες (επιλογή, συντονισμός και διαπραγμάτευση)
•Συνεχής ενημέρωση των αρμοδίων τμημάτων (εμπορικό, οικονομικό, αποθήκη)
•Έλεγχος κόστους (αξιολόγηση προσφορών, προϋπολογισμός και απολογισμός) και  επιβεβαίωση των συμφωνημένων χρεώσεων των μεταφορέων-εκτελωνιστών-ασφαλιστών 
Προφίλ Υποψηφίου
•Μεταλυκειακή εκπαίδευση (πτυχίο ΙΕΚ, Κολλέγιο, ΤΕΙ, ΑΕΙ κατά προτίμηση στα Logistics)
•Προϋπηρεσία άνω των (3) τριών ετών σε αντίστοιχο ρόλο σε εμπορική εταιρεία
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στον συντονισμό και έλεγχο διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων
•Γνώση του νομοθετικού πλαισίου μεταφορών και των σχετικών φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων (δηλώσεις VIES, INTRASTAT, δασμοί, απαλλακτικά ΦΠΑ, τριγωνικές συναλλαγές)
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αντίστοιχης ορολογίας διαμεταφορών
•Πολύ καλή γνώση χρήσης εφαρμογών Ms-Office (κυρίως Excel, Outlook)
•Εμπειρία στην λειτουργία προγραμμάτων ERP & CRM (κατά προτίμηση, Entersoft) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
•Γνώση λειτουργίας στο πλαίσιο ISO 9001 θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
•Εμπειρία σε ευπαθή και επικίνδυνα ή και εύφλεκτα φορτία θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και οργάνωσης
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση με προσοχή στην τήρηση διαδικασιών 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•Δυναμισμός και θετική σκέψη 
•Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης και διάθεση για εξέλιξη 
Παροχές Εταιρίας
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Σταθερό πρωινό ωράριο 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
•Προοπτικές εξέλιξης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση,για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις