Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Τεχνικός Πεδίου – Κλάδος Τηλεπικοινωνιών

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-18

ΚλάδοςEngineering and Technical
Τεχνικός Πεδίου – Κλάδος Τηλεπικοινωνιών


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Τεχνικός Πεδίου – Κλάδος Τηλεπικοινωνιών 
(Πλήρης Απασχόληση)

Περιγραφή Θέσης
Ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την αποκατάσταση βλαβών αλλά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στο πεδίο/ χώρο του πελάτη.    
Προφίλ Υποψηφίων
•  Απόφοιτος/ η ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνιών/ Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρονικής ή συναφούς κλάδου 
•  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ρόλο Τηλεπικοινωνιών (θα συνεκτιμηθεί)
•  Τεχνική κατάρτιση πάνω σε τεχνολογία xDSL, FTTH και των εξοπλισμών (θα συνεκτιμηθεί)
•  Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows (MS Office)
•  Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
•  Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
•  Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ
•  Υπευθυνότητα και συνέπεια
Παροχές Εταιρείας 
•  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•  Εταιρικό ΙΧ
•  Εταιρικό κινητό
•  Πρωινό ωράριο
•  Συνεχής εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.