Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Πωλητής/τρια Καταστήματος Λιανικής (Πλήρης Απασχόληση)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-14

ΚλάδοςSales and Retail
Πωλητής/τρια Καταστήματος Λιανικής (Πλήρης Απασχόληση)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας υποδημάτων, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Πωλητής/τρια Καταστήματος Λιανικής (Πλήρης Απασχόληση)
Περιγραφή Θέσης


•  Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών στο κατάστημα
•  Διερεύνηση των αναγκών του πελάτη και συμβουλευτική πώληση προϊόντων
•  Συμμετοχή στην διακόσμηση της βιτρίνας, τοποθέτηση και τακτοποίηση προϊόντων στα ράφια και έλεγχος διαθεσιμότητας
•  Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας και της άρτιας εικόνας του χώρου σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας
•  Παραγγελία προμηθειών, παραλαβή εμπορευμάτων και διενέργεια απογραφής προϊόντων του καταστήματος
•  Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και της επίτευξης των στόχων πωλήσεων
Προφίλ Υποψηφίου

•  Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
•  Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, πελατοκεντρική αντίληψη 
•  Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και την επίτευξη στόχων
•  Γνώση των τεχνικών εξυπηρέτησης του πελάτη
•  Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•  Εξοικείωση με την χρήση Η/Υ
Παροχές Εταιρείας

•    Πλήρες πακέτο αποδοχών και ασφάλισης 
•    Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων
•    Εργασία σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.