Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υδραυλικός Εγκαταστάσεων Πολυτελούς Συγκροτήματος  (Μύκονος)

ΤοποθεσίαΜύκονος, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-11

ΚλάδοςEngineering and Technical
Υδραυλικός Εγκαταστάσεων Πολυτελούς Συγκροτήματος  (Μύκονος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, δημοφιλούς συγκροτήματος πολυτελών καταλυμάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υδραυλικός Εγκαταστάσεων Πολυτελούς Συγκροτήματος 
(Μύκονος)
Περιγραφή Θέσης

•    Εκτέλεση προγράμματος προληπτικού ελέγχου, παρακολούθηση και συντήρηση δικτύων ύδρευσης και εγκαταστάσεων αποχέτευσης και θέρμανσης των κτιρίων της επιχείρησης
•    Συντήρηση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής, συστημάτων ψύξης, θέρμανσης και πυροσβεστικών συστημάτων
•    Άμεση επέμβαση σε καθημερινές δυσλειτουργίες ή βλάβες υδραυλικών εγκαταστάσεων και άμεση επιδιόρθωση
•    Συμμετοχή στην επιλογή υλικών και ανταλλακτικών, καθώς και προϋπολογισμό συντήρησης έργων 
•    Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
•    Εξυπηρέτηση συνεργατών και πελατών όταν απαιτείται 
•    Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών στις εγκαταστάσεις 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η σχολής Θερμουδραυλικών
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στον ξενοδοχειακό κλάδο
•    Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος  
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•    Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ευγένεια
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών και ανεπτυγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Παροχή διαμονής
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις