Δημοσιεύθηκε 3 days ago

Συνεργάτης Επιστημονικής Ενημέρωσης Προϊόντων Φαρμακείου

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-11-25

ΚλάδοςSales and Retail
Συνεργάτης Επιστημονικής Ενημέρωσης Προϊόντων Φαρμακείου


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη, της αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 
Merchandiser Φαρμακείου
Περιγραφή Θέσης


•    Επιστημονική ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα στον φαρμακοποιό και τους βοηθούς 
•    Εφαρμογή των κανόνων του merchandizing, με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων
•    Σωστή προβολή των προϊόντων στα ράφια, διαπραγμάτευση για τον κατάλληλο χώρο τοποθέτησης του διαφημιστικού υλικού
•    Προώθηση πακέτων προϊόντων σε προσφορά, σε συγκεκριμένα φαρμακεία 
•    Έλεγχος και καταγραφή των ανταγωνιστικών προϊόντων εντός του φαρμακείου
•    Καταγραφή της εικόνας των προϊόντων της εταιρείας μέσα στο φαρμακείο (συμπλήρωση ερωτηματολογίου μετά την επίσκεψη) 
•    Διανομή δειγμάτων σε φαρμακοποιό/βοηθό 
Προφίλ υποψηφίου

•    Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχο αντικείμενο
•    Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ σε θετικές επιστήμες ή επιστήμες υγείας (επιθυμητό)
•    Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης
•    Ευχάριστος και δυναμικός χαρακτήρας, με προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων
•    Οργανωτικές ικανότητες και προσωπική ευελιξία 
•    Εξοικείωση με την χρήση Η/Υ και την τεχνολογία
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•    Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους) 
Παροχές Εταιρείας

•   Σταθερός ανταγωνιστικός μισθός
•   Παροχή κινητού, tablet, και αυτοκινήτου 
•   Εκπροσώπηση επώνυμων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης φαρμακείων
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις