Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Senior Recruiter

ΤοποθεσίαΧαλάνδρι, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-10-27

ΚλάδοςHuman Resources and Recruitment
Senior Recruiter


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτης της, κορυφαίας εταιρείας λύσεων ασφάλειας αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Senior Recruiter

Περιγραφή Θέσης
•    Ανάρτηση αγγελιών εργασίας για εύρεση προσωπικού
•    Εξέταση και επιλογή βιογραφικών (CV screening) 
•    Επικοινωνία με τους υποψήφιους, προγραμματισμός και συμμετοχή στον κύκλο συνεντεύξεων
•    Αξιολόγηση υποψηφίων 
•    Διαχείριση πρόσληψης και ένταξης νέων εργαζομένων στην εταιρεία (προετοιμασία και συλλογή δικαιολογητικών εγγράφων) 
•   Εξαγωγή και εισαγωγή στατιστικών δεδομένων

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση 
•    Απαραίτητη εμπειρία σε λογισμικό διαχείρισης προσωπικού
•    Άριστη γνώση MS Office και ιδιαιτέρως Excel, Word
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπων και συμμετοχή σε μαζικό κύκλο συνεντεύξεων 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
•    Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών 
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.