Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Χειριστής/στρια Μηχανής Παραγωγής  ( Κηφισιά ) 

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-08

ΚλάδοςManufacturing and Production
Χειριστής/στρια Μηχανής Παραγωγής  ( Κηφισιά ) 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής παραγωγικής εταιρείας υλικών συσκευασίας τροφίμων και συσκευασιών έτοιμων γευμάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Χειριστής/στρια Μηχανής Παραγωγής 
( Κηφισιά ) 

Περιγραφή Θέσης
•    Προετοιμασία της μηχανής και επίβλεψη της σωστής λειτουργίας της με στόχο την παραγωγή της απαραίτητης ημερήσιας ποσότητας
•    Ποιοτικός έλεγχος των παραγόμενων προϊόντων 
•    Χρήση συστήματος WMS για τον έλεγχο των πρώτων υλών και την προετοιμασία της παραγωγικής διαδικασίας
•    Υποστηρικτικές εργασίες στο χώρο της παραγωγής
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η σχολής Τεχνικής κατεύθυνσης  
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε γραμμή παραγωγής 
•    Τεχνικές γνώσεις αναφορικά με τη λειτουργεία των μηχανών παραγωγής θα εκτιμηθούν 
•    Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
•    Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•    Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•    Παροχή εκπαίδευσης για την ομαλή ενσωμάτωση στο νέο περιβάλλον εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις