Δημοσιεύθηκε 6 months ago

Βοηθός χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-02-09

ΚλάδοςWarehousing
Βοηθός χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας με είδη σπιτιού, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Βοηθός χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος 
      (Αεροδρόμιο Ελ-Βενιζέλος)

Περιγραφή Θέσης
•    Έλεγχος και διασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των προϊόντων  
•    Αναπλήρωση των προϊόντων για εξασφάλιση ιδανικού επιπέδου αποθέματος για τους πελάτες
•    Διασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής συλλογής παραγγελίας του πελάτη  
•    Τήρηση κανόνων ασφαλείας στους χώρους εργασίας
•    Τήρηση κανόνων ασφαλείας 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος Λυκείου
•    Γνώση χειρισμού Ανυψωτικού Μηχανήματος (με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία)
•    Επιθυμητή η άδεια χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος
•    Γνώση Η/Υ
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•    Ομαδικότητα και συνέπεια
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Επιπρόσθετες παροχές της εταιρείας 
•    Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•    Δυνατότητα εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις