Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Πωλητής Ex-Van (έδρα Αττική)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-10-18

ΚλάδοςSales and Retail
Πωλητής Ex-Van (έδρα Αττική)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας παρασκευής και εμπορίας τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Πωλητής Ex-Van (έδρα Αττική)
Περιγραφή Θέσης:


•    Εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων επισκέψεων στους πελάτες 
•    Διανομή και παράδοση των εμπορευμάτων με γρήγορο και ασφαλή τρόπο
•    Διατήρηση υφισταμένου πελατολογίου και ενέργειες εύρεσης νέων σημείων πώλησης
•    Διασφάλιση της άριστης κατάστασης των εμπορευμάτων κατά την φόρτωση και εκφόρτωση
•    Φροντίδα για την καθαριότητα και την ευταξία του φορτηγού, για την φύλαξη και την άμεση διαθεσιμότητα των εγγράφων σε περίπτωση ελέγχου (έγγραφα κυριότητας, εφορίας, ΚΤΕΟ, ταχογράφος κλπ.) 
•   Μεταφορά προωθητικού υλικού και μεριμνά για τη σωστή τοποθέτησή του στα σημεία πώλησης. 
Προφίλ υποψηφίου:

•    Εργασιακή εμπειρία ως Εx-Van πωλητής, κατά προτίμηση σε αντίστοιχο κλάδο
•    Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σχετικό τομέα (επιθυμητό)
•    Δίπλωμα οδήγησης Γ' κατηγορίας
•    Γνώση χειρισμού Η/Υ
•    Επικοινωνιακές και πωλησιακές δεξιότητες
•    Εξωστρέφεια και δυναμισμός
 
Παροχές Εταιρείας:

•    Ανταγωνιστικός μισθός
•    Υψηλό σχήμα bonus, βάσει επίτευξης στόχου
•    Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.