Δημοσιεύθηκε 4 days ago

Χειριστής/στρια- Βοηθός χειριστή Κλαρκ (Άγιος Στέφανος) 

ΤοποθεσίαΆγιος Στέφανος, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-09-30

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Χειριστής/στρια- Βοηθός χειριστή Κλαρκ (Άγιος Στέφανος) 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας οίνων και αλκοολούχων ποτών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Χειριστής/στρια- Βοηθός χειριστή Κλαρκ (Άγιος Στέφανος) 
Περιγραφή Θέσης
•    Χειρισμός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
•    Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη, σε περίπτωση που χρειαστεί υποστήριξη η ομάδα της αποθήκης.
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ  
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση  

•    Επιθυμητό δίπλωμα χειρισμού περονοφόρου 
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Προσαρμοστικότητα και υπευθυνότητα 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
•    Σταθερό πρωινό ωράριο εργασίας  
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις