Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Αποθηκάριος (Picker)

ΤοποθεσίαΆγιος Στέφανος, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-11-11

ΚλάδοςWarehousing
Αποθηκάριος (Picker)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας οίνων και αλκοολούχων ποτών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Αποθηκάριος (Picker) 
 (Άγιος Στέφανος)

Περιγραφή Θέσης
•    Επιλογή, ανασυσκευασία και scanning προϊόντων
•    Παραλαβές εμπορευμάτων 
•    Διαχείριση ειδών αποθήκης 
•    Προετοιμασία και φόρτωση παραγγελιών 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου 
•    Απαραίτητη γνώση προϋπηρεσίας τουλάχιστον δυο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση
•    Επιθυμητή γνώση ηλεκτροκίνητου περονοφόρου 
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
•    Καλή γνώση χειρισμού  Scanner
•    Συνέπεια και υπευθυνότητα 
•    Ομαδικότητα και αξιοπιστία
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ιδιωτική Ασφάλιση 
•    Σταθερό ωράριο εργασίας 
•    Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.