Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Πωλητής Επιστημονικής Υποστήριξης

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-08

ΚλάδοςHealthcare and Pharmaceutical
Πωλητής Επιστημονικής Υποστήριξης


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της που δραστηριοποιείται στον χώρο των ιατρικού εξοπλισμού, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Πωλητής Επιστημονικής Υποστήριξης
Περιγραφή Θέσης:

•  Διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας

•  Ανάπτυξη σχέσεως συμβούλου και χτίσιμο εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη των βασικών λογαριασμών πελατών

•  Διαπραγμάτευση συμβάσεων και κλείσιμο συμφωνιών

•  Συμμετοχή στην προετοιμασία και τελικός έλεγχος προσφορών για Δημόσιους Διαγωνισμούς

•  Ταξινόμηση, επικεροποίηση και υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής
Προφίλ υποψηφίου:

•  Απαραίτητος ο προπτυχιακός τίτλος στην Βιολογία, Μοριακή Βιολογία ή Χημεία

•  Μεταπτυχιακός τίτλος θα συνεκτιμηθεί

•  Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση

•  Εμπειρία στην σύνταξη και κατάθεση φακέλων σε Δημόσιους Διαγωνισμούς

•  Άριστη γνώση Ελληνικών, Αγγλικών και MS Office

•  Δυναμική και πελατοκεντρική προσωπικότητα, με ευχέρεια στην επικοινωνία και προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων

•  Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών 
Παροχές Εταιρείας:

•  Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

•  Υψηλό σχήμα bonus, βάσει επίτευξης στόχων

•  Εξαιρετικές συνθήκες εργασίες σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που κινητοποιεί και  επιβραβεύει

•  Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
•  Διάθεση εξοπλισμού (laptop, κινητό τηλέφωνο) και εταιρικού αυτοκινήτου
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.