Δημοσιεύθηκε 5 days ago

Υπάλληλος Αποθήκης (Παιανία)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-10-14

ΚλάδοςWarehousing
Υπάλληλος Αποθήκης (Παιανία)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας στο χώρο των Πλαστικών Ειδών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Αποθήκης (Παιανία)

Περιγραφή Θέσης
•    Διευθέτηση, διαχείριση και διακίνηση όλων των προϊόντων που φυλάσσονται στην αποθήκη
•    Παραλαβή εμπορευμάτων και έλεγχος του stock της αποθήκης
•    Picking και Packing των προϊόντων
•    Συμμετοχή στον καταμερισμό των εργασιών της αποθήκης και προτάσεις για πιο αποτελεσματική διαχείριση
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου/ΕΠΑΛ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
•    Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια προϋπηρεσία σε περιβάλλον αποθήκης 
•    Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•    Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
•    Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις