Δημοσιεύθηκε 1 month ago

 Εργάτης-τρια Αποθήκης

ΤοποθεσίαΟινόφυτα, Βοιωτίας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-10-05

ΚλάδοςWarehousing
 Εργάτης-τρια Αποθήκης


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης βιομηχανικής-κατασκευαστικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
                                                               Εργάτης-τρια Αποθήκης
                                                                        (Οινόφυτα)

Περιγραφή Θέσης
•    Δυνατότητα χειρισμού scanner 
•    Ασφάλιση του φορτίου με ιμάντες 
•    Αφαίρεση των προστατευτικών των φορτίων 
•    Βοήθεια σε υποστηρικτικές εργασίες της αποθήκης
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου   
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•    Ικανοποιητική κατανόηση της ελληνικής γλώσσας τόσο γραπτά όσο και προφορικά
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Υπευθυνότητα

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Πρωινό ωράριο εργασίας
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις