Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Ταμίας  (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-10-22

ΚλάδοςFinance and Accounting
Ταμίας  (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία βιομηχανία τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ταμίας (Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

•    Διαχείριση ταμείου και τιμολογίων
•    Παραλαβή χρημάτων από τους οδηγούς 
•    Διαχείριση παραγγελιών και παραλαβών
•    Δημιουργία γέφυρας αρχείων
•    Οργάνωση γραφείου

Προφίλ Υποψηφίου
•    Δύο (2) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή η γνώση της γερμανικής γλώσσας
•    Αρίστη γνώση εφαρμογών MS Office
•    Άριστες οργανωτικές ικανότητες
•    Υπευθυνότητα, εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα 
•    Συνέπεια και επαγγελματισμός 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις