Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Βοηθός Ηλεκτρολόγου Συστημάτων Ασφαλείας

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-29

ΚλάδοςEngineering and Technical
Βοηθός Ηλεκτρολόγου Συστημάτων Ασφαλείας


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας συστημάτων ασφαλείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Βοηθός Ηλεκτρολόγου Συστημάτων Ασφαλείας

Περιγραφή Θέσης
•    Εγκατάσταση και ρύθμιση συστημάτων ασφαλείας
•    Τακτικές επισκέψεις, καθώς και έκτακτες στο πελατολόγιο της εταιρείας με σκοπό την συντήρηση των συστημάτων
•    Παρακολούθηση και επίβλεψη της ορθής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΕΠΑΛ/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ με κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής/Αυτοματισμού
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και ιδανικά σε συστήματα ασφαλείας
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•    Δυνατότητα ταξιδιών 
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Οργανωτικότητα και υπευθυνότητα

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
•    Συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.