Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Personal Assistant

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStudent

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-24

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Personal Assistant


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Personal Assistant
Περιγραφή Θέσης
•    Γραμματειακή υποστήριξη Διευθύνοντος Συμβούλου
•    Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων 
•    Αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση των αιτημάτων 
•    Προγραμματισμός ραντεβού και κανονισμός ταξιδιών
•    Διαχείριση και προετοιμασία εισερχόμενων requests, reports και projects
•    Αρχειοθέτηση γραφείου
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η  ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση PR, Communications or Marketing
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπων
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.