Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπάλληλος Τμήματος Μισθοδοσίας

ΤοποθεσίαΑθήνα, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-10-27

ΚλάδοςHuman Resources and Recruitment
Υπάλληλος Τμήματος Μισθοδοσίας


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στον Κατασκευαστικό κλάδο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 

Υπάλληλος Τμήματος Μισθοδοσίας (One Year Contract)
Περιγραφή θέσης 
•    Συλλέγει, διαχειρίζεται και αρχειοθετεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία & έγγραφα που αφορούν νέους και υφιστάμενους εργαζομένους
•    Προετοιμάζει τις συμβάσεις απασχόλησης, βεβαιώσεις εργαζομένων κ.α.
•    Διαχειρίζεται το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλλει τα σχετικά έντυπα (προσλήψεις, αποχωρήσεις, προγράμματα εργασίας, τροποποιητικά αποδοχών κ.λπ.) 
•    Συλλέγει τα μηνιαία στοιχεία μισθοδοσίας (απουσίες, υπερωρίες, έκτακτα ποσά κ.λπ.)
•    Συμμετέχει στην προετοιμασία και στον υπολογισμό της έκδοσης μισθοδοσίας (υπολογισμός ωρών εργασίας προσωπικού, προετοιμασία αρχείων πληρωμής κ.α.)
•    Προετοιμάζει και υποβάλλει έγγραφα σε δημόσιους οργανισμούς (ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κλπ.) 
•    Συμμετέχει στη δημιουργία & ηλεκτρονική αποστολή των Α.Π.Δ.
•    Επικοινωνεί με αρμόδιους φορείς (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση εργασίας κ.α.) 
•    Επικοινωνεί & υποστηρίζει τα εργοτάξια του Ομίλου σε θέματα προσωπικού
•    Παρακολουθεί και εφαρμόζει όλες τις αλλαγές στην εργατική και φορολογική νομοθεσία
Προφίλ υποψηφίου 
•    Απόφοιτος-η Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης ή σχετικό τομέα 
•    5 έτη κατ’ ελάχιστον αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας, κατά προτίμηση στον κατασκευαστικό κλάδο 
•    Π. καλή γνώση της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Οffice 
•    Άριστη γνώση Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
•    Π. καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά) 
•    Επιθυμητή η γνώση SAP ή/και Scan HRMS- Epsilon Net
Παροχές Εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις