Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Personal Assistant 

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-11-05

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Personal Assistant 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, Ελληνικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση την παρακάτω θέση: 
Personal Assistant 

Περιγραφή θέσης  
•    Λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του Προέδρου και των εσωτερικών/εξωτερικών πελατών
•    Φιλτράρει και κατευθύνει τις τηλεφωνικές κλήσεις και διανέμει την πληροφορία
•    Χειρίζεται δεόντως τα αιτήματα και τα ερωτήματα
•    Διαχειρίζεται το πρόγραμμα και προγραμματίζει συναντήσεις και ραντεβού
•    Προγραμματίζει επαγγελματικά τα ταξίδια
•    Λαμβάνει υπαγόρευση και κρατάει σημειώσεις
•    Δημιουργεί αναφορές, παρουσιάσεις και συνόψεις
•    Σχεδιάζει και διατηρεί το σύστημα αρχειοθέτησης γραφείου
•    Διαχειρίζεται το ημερολόγιο του Προέδρου σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας συναντήσεις και ραντεβού
•    Φροντίζει για κάθε αλληλογραφία (ηλεκτρονική & μη)
Προφίλ υποψηφίου 
•    Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 5 περίπου χρόνια ως Personal Assistant στον πανεπιστημιακό ή φαρμακευτικό κλάδο
•    Γνώση συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης γραφείου
•    Άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office
•    Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
•    Ενημέρωση σχετικά με τα τελευταία gadget και τις εφαρμογές γραφείου
•    Ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών και ιεράρχηση του καθημερινού φόρτου εργασίας
•    Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
•    Διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση εφαρμογών MS Office  
Παροχές Εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον