Δημοσιεύθηκε 4 weeks ago

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης  (Νέος Κόσμος, Αττική) 

ΤοποθεσίαΝέος Κόσμος, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-20

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης  (Νέος Κόσμος, Αττική) 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής πολυεθνικής εταιρείας στον τομέα των παιχνιδιών και των εκδόσεων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης 
(Νέος Κόσμος, Αττική) 

Περιγραφή Θέσης

•    Υποδοχή εταιρικών πελατών και διαχείριση τηλεφώνων 
•    Γραμματειακή υποστήριξη τμημάτων και προγραμματισμός ραντεβού
•    Καταχώρηση και αρχειοθέτηση εξοδολογίων, συμβάσεων και λοιπών εγγράφων
•    Διαχείριση δεμάτων προς αποστολή και συνεννόηση με couriers 
•    Παρακολούθηση αποθεμάτων και παραγγελία αναλωσίμων γραφείου 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε administrative θέση
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•    Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 

Πρόσφατες αναζητήσεις