Δημοσιεύθηκε 6 months ago

Υπάλληλος Αποθήκης (Picker) (Άγιος Δημήτριος, Αττικής)

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-02-08

ΚλάδοςWarehousing
Υπάλληλος Αποθήκης (Picker) (Άγιος Δημήτριος, Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Υπάλληλος Αποθήκης (Picker) (Άγιος Δημήτριος, Αττικής)
Περιγραφή Θέσης
•    Φόρτωση – εκφόρτωση και ταξινόμηση εμπορευμάτων εντός της αποθήκης
•    Τακτοποίηση των προϊόντων στον χώρο της αποθήκης 
•    Υποστηρικτές εργασίες στον χώρο της αποθήκης
•    Διαχείριση ειδών αποθήκης
•    Ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων της αποθήκης
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου/ ΙΕΚ / ΤΕΙ   
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές δεξιότητες
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον
•    Δυνατότητα διαχείρισης βαρέων αντικειμένων
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.