Δημοσιεύθηκε 6 days ago

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης σε Ιατρείο (Part Time)

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-21

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης σε Ιατρείο (Part Time)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης σε Ιατρείο (Part Time)
Περιγραφή Θέσης
•    Υποδοχή πελατών στο ιατρείο
•    Προγραμματισμός ραντεβού σύμφωνα με το πρόγραμμα
•    Καταχώρηση τυποποιημένων εγγραφών 
•    Αρχειοθέτηση χειρόγραφων εγγράφων του ιατρείου
•    Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων στο ιατρείο
•    Συνταγογράφηση βάση οδηγιών
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (1) ετών σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση γραμματείας
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Άριστος χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Πολύ καλή γνώση και χρήση Microsoft Office (ιδιαίτερα Word, Excel, PowerPoint)
•    Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες
•    Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.