Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Βοηθός Ηλεκτρολόγου (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-14

ΚλάδοςEngineering and Technical
Βοηθός Ηλεκτρολόγου (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Βοηθός Ηλεκτρολόγου
(Έδρα Θεσσαλονίκη)


Περιγραφή Θέσης
•    Υποστήριξη της ομάδας ηλεκτρολογικής συντήρησης σε νέες εγκαταστάσεις
•    Επίλυση βλαβών και τροποποίηση υφισταμένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πινάκων
•    Συμμετοχή και υποστήριξη προληπτικής ηλεκτρολογικής συντήρησης
•    Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο Τεχνικής Σχολής/ Τεχνικού Λυκείου/ ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
•    Κάτοχος επαγγελματικής άδειας Α’ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας, 1ης Βαθμίδας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου ή ανώτερη 
•    Γνώση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ικανότητα εργασίας και απόδοσης υπό πίεση
•    Μεθοδικότητα, συνέπεια και ομαδικότητα
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Μεταφορά από και προς το εργοστάσιο
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.