Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπάλληλος Διαχείρισης Παραγγελιών (Ασπρόπυργος) (Σύμβαση Αορίστου χρόνου)

ΤοποθεσίαΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-09

ΚλάδοςTransportation and Logistics
Υπάλληλος Διαχείρισης Παραγγελιών (Ασπρόπυργος) (Σύμβαση Αορίστου χρόνου)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας Μεταφορών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Διαχείρισης Παραγγελιών (Ασπρόπυργος)
(Σύμβαση Αορίστου χρόνου)

Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση και παρακολούθηση των παραγγελιών
•    Επικοινωνία με τους πελάτες αναφορικά με την παραγγελία τους
•    Διερεύνηση αναγκών των πελατών
•    Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων πελατών
•    Συχνή επικοινωνία με προμηθευτές από το εξωτερικό
•    Προετοιμασία προσφορών και τιμολόγηση
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία μεταφορών
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
•    Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office
•    Γνώση ERP προγραμμάτων επιθυμητή
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
•    Οργανωτικές ικανότητες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
•    Πελατοκεντρική αντίληψη
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.