Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

B2B Sales Representative

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-11-09

ΚλάδοςSales and Retail
B2B Sales Representative


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας στο κλάδο παροχής Τεχνολογικών υπηρεσιών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
B2B Sales Representative

Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου και ανάπτυξη νέων συνεργασιών
•    Διαχείριση και ανάπτυξη σε SMEs
•    Σύνταξη προσφορών και παρακολούθησή τους με συχνό follow-up
•    Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενεργειών για διατήρηση των εταιρικών στόχων 
•    Τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΑΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης ή Πληροφορικής
•    Προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε πωλήσεις B2B, στον τεχνολογικό τομέα ή στον τομέα πληροφορικής
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και negotiation skills
•    Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και συνέπεια

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων
•    Εταιρικό αυτοκίνητο, epass, laptop, κινητό
•    Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον και συνεχής εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.