Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Αδειούχος Χειριστής Κλάρκ  (Οινόφυτα Βοιωτίας)  (Σύμβαση Αορίστου Χρόνου)

ΤοποθεσίαΟινόφυτα Βοιωτίας, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-12-31

ΚλάδοςManufacturing and Production
Αδειούχος Χειριστής Κλάρκ  (Οινόφυτα Βοιωτίας)  (Σύμβαση Αορίστου Χρόνου)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας παραγωγής ροφημάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Αδειούχος Χειριστής Κλάρκ  (Οινόφυτα Βοιωτίας) 
(Σύμβαση Αορίστου Χρόνου)

Περιγραφή Θέσης
•    Φυσική και ηλεκτρονική παρακολούθηση της διακίνησης πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων
•    Ασφαλής φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των προϊόντων  
•    Προετοιμασία παραγγελιών και καταχώρηση τους στο ERP της εταιρίας
•    Επιμέλεια, ασφάλεια και καθαριότητα των χώρων της αποθήκης
•    Τήρηση και πιστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο Λυκείου / ΕΠΑΛ / ΤΕΙ 
•    Τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
•    Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
•    Εξοικείωση με συστήματα ΕRP και WMS θα εκτιμηθεί 
•    Απαραίτητη η άδεια χρήσης περονοφόρου οχήματος
•    Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
•    Ανταπόκριση µε επιτυχία στις προκλήσεις έκτακτων καταστάσεων
•    Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο (Πρωινό/ Απογευματινό)
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•    Πολυεθνικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις