Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Αποθηκάριος (Οινόφυτα Βοιωτίας)  (Σύμβαση Αορίστου Χρόνου)

ΤοποθεσίαΟινόφυτα Βοιωτίας, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-14

ΚλάδοςManufacturing and Production
Αποθηκάριος (Οινόφυτα Βοιωτίας)  (Σύμβαση Αορίστου Χρόνου)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας παραγωγής ροφημάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Αποθηκάριος (Οινόφυτα Βοιωτίας) 
(Σύμβαση Αορίστου Χρόνου)

Περιγραφή Θέσης
•    Φυσική και ηλεκτρονική παρακολούθηση της διακίνησης πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων
•    Ασφαλής φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των προϊόντων  
•    Προετοιμασία παραγγελιών και καταχώρηση τους στο ERP της εταιρίας
•    Τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής με τις προγραμματισμένες πρώτες ύλες 
•    Εκτέλεση των αιτήσεων αγορών και παραλαβή των αντίστοιχων ειδών από τους προμηθευτές της εταιρίας
•    Συνεργασία με το γραφείο κίνησης για διευθέτηση παραγγελιών. 
•    Επιμέλεια, ασφάλεια και καθαριότητα των χώρων της αποθήκης.
•    Τήρηση και πιστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
•    Καταγραφή και υποβολή παραγωγικών δεικτών του εργοστασίου, καθώς και προτάσεις βελτιστοποίησης.
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΕΠΑΛ / ΤΕΙ Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας/ Αυτοματισμού ή συναφών κλάδων
•    Τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον
•    Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση χρήσης Η/Υ.
•    Εξοικείωση με συστήματα ΕRP και WMS θα εκτιμηθεί 
•    Άδεια χρήσης περονοφόρου οχήματος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
•    Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας. 
•    Ανταπόκριση µε επιτυχία στις προκλήσεις έκτακτων καταστάσεων.
•    Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο.
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•    Πολυεθνικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.