Δημοσιεύθηκε 3 weeks ago

Υπάλληλοι Διακράτησης Πελατών (Έδρα Αθήνα) 

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-11-02

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Υπάλληλοι Διακράτησης Πελατών (Έδρα Αθήνα) 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της εταιρείας NOVA, κορυφαίας εταιρείας τηλεπικοινωνιών, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Υπάλληλοι Διακράτησης Πελατών (Έδρα Αθήνα) 
Περιγραφή Θέσεων
•    Διακράτηση της πελατειακής βάσης και διεύρυνση του υφιστάμενου πελατολογίου
•    Διενέργεια εξερχόμενων κλήσεων σε υφιστάμενους πελάτης για καμπάνιες αναβάθμισης (upsell) και  καμπάνιες cross sell της εταιρείας Nova
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/AEI
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία σε θέση call center customer support / διαχείρισης εξερχόμενων επικοινωνιών
•    Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
•    Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου/προγραμματισμού εργασίας
Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών με ασφαλιστική κάλυψη
•    Παροχή bonus βάσει επίτευξης στόχων
•    Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις