Δημοσιεύθηκε 6 months ago

Πωλητής/τρια Β2Β (Έδρα Αθήνα)

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-19

ΚλάδοςSales and Retail
Πωλητής/τρια Β2Β (Έδρα Αθήνα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής εταιρείας με σημαντική παρουσία στο χώρο των ειδών υγιεινής, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Πωλητής/τρια Β2Β (Έδρα Αθήνα)
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου 
•    Διαμόρφωση πλάνου πωλήσεων  και στρατηγικής
•    Παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες 
•    Παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
•    Έρευνα και ανάλυση της αγοράς     
Προφίλ Υποψηφίου
•    Επιθυμητό πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ    
•    Τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσίας σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων, ιδανικά στο χώρο των ειδών υγιεινής / δομικών - υδραυλικών υλικών
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•    Δυνατότητα ταξιδιών και δίπλωμα αυτοκινήτου
•    Ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών στην αγορά
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό κινητό και bonus επίτευξης στόχων
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.