Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Εξωτερικός/η Πωλητής/τρια Β2Β (Έδρα Αθήνα)

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-17

ΚλάδοςSales and Retail
Εξωτερικός/η Πωλητής/τρια Β2Β (Έδρα Αθήνα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Εξωτερικός/η Πωλητής/τρια Β2Β (Έδρα Αθήνα)
Περιγραφή Θέσης
•    Ανάπτυξη των υπάρχοντων λογαριασμών και διεύρυνση του πελατολογίου
•    Εφαρμογή του εμπορικού πλάνου προώθησης και πωλήσεων των προϊόντων σύμφωνα με την στρατηγική της εταιρείας
•    Παρακολούθηση και διαχείριση στα σημεία πώλησης, των αποθεμάτων και το merchandising των προϊόντων της εταιρείας
•    Συστηματική παρακολούθηση και αναφορά ενεργειών του ανταγωνισμού
•    Παρακολούθηση και οργάνωση επισκέψεων
•    Επίτευξη στόχων πωλήσεων
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε βιομηχανικές πωλήσεις
•     Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•    Καλή γνώση αγγλικών
•    Πολύ καλή γνώση MS Office
•    Ικανότητα ανάπτυξης προσωπικών σχέσεων επικοινωνίας, πειθούς και διαπραγμάτευσης
•    Οργάνωση, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
•    Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό κινητό και bonus επίτευξης στόχων
•    Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις