Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Υπεύθυνος/η Καταστήματος Εστίασης

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-13

ΚλάδοςCatering and Hospitality
Υπεύθυνος/η Καταστήματος Εστίασης


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στον κλάδο της εστίασης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος/η Καταστήματος Εστίασης
 
Περιγραφή Θέσης
•    Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συνόλου των χώρων του καταστήματος
•    Εύρεση των κατάλληλων συνεργατών και εκπαίδευσής του στις προδιαγραφές που ορίζει η εταιρεία
•    Εξασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προδιαγραφών υγιεινής του χώρου, καθώς και εξασφάλιση ποιότητας προϊόντων βάσει των οδηγιών της εταιρείας
•    Διαχείριση του συνολικού κόστους του καταστήματος και εύρεση λύσεων με στόχο την εδραίωσή του
•    Υποστήριξη του καταστήματος με σκοπό την σωστή και ομαλή λειτουργία του
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΑΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκηση Επιχειρήσεων
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση Η/Υ και χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες 
•    Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις