Δημοσιεύθηκε 6 days ago

Coffee Specialists

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-22

ΚλάδοςSales and Retail
Coffee Specialists


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Coffee Specialists 
Περιγραφή θέσεων:
•    Εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών εντός του καταστήματος 
•    Διατήρηση των προδιαγραφών παρουσίασης των προϊόντων εντός του καταστήματος 
•    Διερεύνηση αναγκών των πελατών
•    Πώληση προϊόντων και ενημέρωση υπηρεσιών 
•    Διαχείριση ταμείου
•    Ενεργή συμμετοχή και τήρηση των εξωτερικών και εξωτερικών guidelines
Προφίλ Υποψηφίων:
•    Απόφοιτοι ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Βασική γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Ευχάριστη προσωπικότητα
•    Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•    Πιστοποιητικό υγείας
Παροχές Εταιρείας:
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
•    Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.